Contact

Contact
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Smart Memories sp. z o.o. z siedzibą w Brzuminie, które wskazałem/am w formularzu w celu udzielania odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy za pośrednictwem kanałów komunikacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”).

  Let’s get to know each other

  Monday-Friday
  9:00-16:00

  Cooperation and Distribution

  kontakt@smartmemories.pl

  If you have an idea for cooperation or the distribution of our products, feel welcome to contact us

  Company Details

  Smart Memories Sp. z o.o.

  Ostrówik 23B
  05-530 Góra Kalwaria